Fem vesterålsoppdrettere betaler videoovervåking av lakseelv

Leder Magnar Svandal i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak er positivt overrasket over at Vesterålens fem oppdrettsaktører (Øyfisk, Eidsfjord Sjøfarm, Nordlaks oppdrett, Cermaq Norway og Egil Kristoffersen & Sønner) har bevilget 250.000 kroner til videreføring av et videoovervåkingsprosjekt.

Leder Magnar Svandal i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak er positivt overrasket over at Vesterålens fem oppdrettsaktører (Øyfisk, Eidsfjord Sjøfarm, Nordlaks oppdrett, Cermaq Norway og Egil Kristoffersen & Sønner) har bevilget 250.000 kroner til videreføring av videoovervåkingsprosjektet. foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

– Etter at Skandinavisk Naturovervåking (SN) har fått om lag 330.000 kroner årlig fra Miljøverndirektoratet siden 2015, for å finne ut hvor mye laks som går inn i Roksdalsvassdraget, og hvor mye smolt (unger) som går ut, fikk vi beskjed foran fjorårets sesong at det ikke var mer midler å hente, forklarer Svandal. I fjorårssesongen avtalte styremedlem Inge Bernt Nilsen med Fylkesmannen at han kunne foreta analysen på dugnad. SN skulle leie ut videoovervåkingsutstyret sitt gratis, og så skulle fylket stå for utgifter til strøm, internett og tilsyn ved kamera (30.000 kroner).