Evenes-utbyggingen:

Forsvarsbygg hevdet det ville kreve tusenvis av lastebillass for å fjerne masser

Forsvarsbygg hevdet i en søknad til Miljødirektoratet at det ville kreve tusenvis av lastebillass å fjerne masser med organisk materiale på en forsvarlig måte. Deponiet som er nærmest, mener dette ikke stemmer.

Her ved sørenden av nye Evenes flystasjon kommer Forsvarets nye hangar for de nye overvåkingsflyene fra 2022. Bak hangaren ønsker Forsvarsbygg å deponere til sammen 150.000 kubikkmeter masser.  Foto: Illustrasjon, Forsvarsbygg.

Pluss

I søknaden lister Forsvarsbygg opp en rekke argumenter som taler for at Miljødirektoratet bør tillate et deponi med masser som inneholder mye organisk materiale, inne på flyplassområdet. Blant annet sier Forsvarsbygg, så langt de kjenner til, at det ikke finnes mottak for masser med høyt organisk innhold i deponi, men det finnes et mottak i Storsteinnes i Balsfjord.