Mistanke om rømming fra oppdrettsanlegg ved Brottøya

For noen dager siden ble laksen reddet ut av områder med alger og lagret i merder ved Brøttøya ved innløpet av Raftsundet. Søndag oppdaget Nordlaks skade på nota og mistenker at laks har rømt.
Pluss

– Skaden på nota skjedde trolig søndag, og dette ble oppdaget søndag. Vi satte ut gjenfangstgarn for å ta rømt laks, men har så langt bare fått én laks i garnet. Det sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til VOL.