Hurtigrutens hus må betale ned 1,4 millioner på to år

At Hadsel kommune gjør leieavtaler for Hurtigrutens Hus, som har store økonomiske konsekvenser for huset, blir kritisert av styret og daglig leder. – Det er uholdbart, sier John-Arne Mathiesen.

Daglig leder på Hurtigrutens Hus, John Arne Mathiesen, er lite fornøyd med at kommunen inngår avtaler som angår kulturhuset – samtidig som den stiller krav til at gammel gjeld skal betales. – Det er uholdbart, sier han, men tror samtidig at nye investeringer og et mer attraktivt kulturhus som skal serve flere vil bety mer kroner i kassa.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

I styremøtet til Hurtigrutens Hus onsdag konkurrerte temperaturen inne med den ute. At det blir signert leiekontrakter for hvem som skal inn i huset, i dette tilfelle den reforhandlede kontrakten med Museum Nord, og at dette gjøres uten at styret får bli med på prosessen ble sterkt kritisert.