Psykiatrisk pasient ble kasteball mellom to sykehus og Sortland kommune

Sortland kommune har gått til det uvanlige skritt å klage inn to sykehus til Fylkesmannen. Kommunalsjefen anmoder myndighetene om å vurdere tilsynssak mot sykehusene, etter at en psykiatrisk pasient ble kasteball mellom de to sykehusene og kommunen.

– Valg av oppholdskommune skjer på bakgrunn av en vrangforestilling om en «fiktiv kjæreste» hos en alvorlig syk pasient.

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen.
Pluss

Det er kommunalsjef for helse- og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen, som har gått til det uvanlige skritt å klage oppover i helsesystemet. I et brev datert 8. mai i år, bruker helsesjefen tre tettskrevne sider på å forklare situasjonen overfor Fylkesmannen i Nordland, som er klageinstans i helserelaterte saker.