Bø formannskap:

Færre klasser og elever i Bø

Rammetimetallet for skoleåret 2019/2020 i Bø kommune reduseres med tre prosent på hver av skolene.

Bø ungdomsskole.  Foto: Rune Eriksen, Vol.no

Pluss

Bø formannskap behandlet sak om personellressurser i skolen for neste skoleår. Rammetimetallet fordeles mellom skolene og voksenopplæringa innenfor en samlet ramme på 897 timer av 45 minutter per uke.

Inklusiv i de 897 timene ligger en reduksjon på tre prosent for hver av skolene.

Færre klasser og elever

Antall klasser reduseres fra 16 til 15 fra høsten av, og elevtallet reduseres fra 243 til 220 fra forrige år. Flere av de fremmedspråklige elevene flytter til andre kommuner, heter det i sakspapirene.

Bø ungdomsskole er på grensen for neste års 10-klassetrinn på antall elever, og Bø kommune fortsetter derfor med deling her.

Videre heter det at rammetimetallet på 897 er en reduksjon på 24 timer sammenlignet med inneværende år. Reduksjonen skyldes lavere elevtall og reduksjon på ei stilling på voksenopplæringa, som da vil ha tre stillinger inklusiv inspektør.

Ta skoledebatten nå

Venstres Brith-Unni Willumsen mener det nå er på høy tid å ta en skikkelig skoledebatt, med fokus på skolestruktur,

– Jeg håper at politikerne som kommer inn i kommunestyret fra høsten av er villig til å ta debatten, spesielt når det kommer til hvilket pedagogisk tilbud vi ønsker å gi vår oppvoksende slekt.

Håkon Ulriksen (Ap/H) poengterte at dagens posisjon gikk til valg på å beholde dagens skolestruktur.

– Det kan godt hende at det kommer tilflyttere til kommunen, og da kan tallene raskt endre seg, uttalte han.

Økt spesialundervisning

Spesialundervisning øker med 20 timer i uken fra forrige år.

– Bø kommune har over lengre tid hatt et høyt antall timer til spesialundervisning. Vi har hatt en gjennomgang på spesialundervisninga ved den enkelte skole sammen med PPD, og det er vanskelig å redusere noe her. Rammetimetallet ivaretar de sakkyndige anbefalingene hva gjelder spesialundervisning, fastslås det i sakspapirene.

– Hvorfor er det slik at dersom en elev i skolen som sliter, faktisk får hjelp? Slike statistikker blir i dag brukt mot oss, og det er ikke greit. Vi skal være stolt over at vi setter inn hjelp der det trengs, var ordfører Sture Pedersens oppfatning.

Logopedtimene er også redusert, og Bø kommune har nå ei halv stilling som logoped i kommunen. I tillegg til timer til pedagogisk personale disponerer kommunen ekstra timer til assistentressurs i skolen.

– For å klare å holde lønnsbudsjettet må vi ytterligere ned ei lærerstilling. Dette gjør vi med å redusere tre prosent på rammetimetallet ved hver av skolene. Det vil utgjøre fra fire til åtte timer per skole per uke, avhengig av elevtall. Den totale timereduksjonen for neste skoleår vil dermed bli på 50 timer per uke, fastslår skole og barnehagesjef Hans K. Pettersen.