Oppdrett:

Sjøfarm søker om forsøks- og forskningstillatelse i Eidsfjorden

Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS søker om tillatelse til å samlokalisere akvakulturtillatelse til forsøks- og forskningsformål på lokaliteten Langholmen i Ytre Eidsfjord i Hadsel kommune.
Pluss

Det er Troms fylkeskommune som settefylkeskommune og på vegne av Nordland fylkeskommune som behandler søknaden. Det har skjedd etter at Nordland fylkeskommunen har meldt seg inhabil i forbindelse med at fylkeskommunen selv disponerer en undervisningstillatelse som i dag er samlokalisert på Langholmen.