Jubileumsfest i dag:

357.000 har sett «Moby Dick» utenfor Andenes

På tre tiår har Hvalsfari As fraktet 357.000 gjester fra hele verden trygt ut til eggakanten vest for Andenes for å møte spermhvalen i sitt rette element.

Hvalsafarikapteinen: Hvis begrepet hvalsafari skal personifiseres er svaret Geir Maan. Siden han totalrenoverte den gamle lokalbåten «Reine» og satte den i tjeneste som hvalsafaribåt sommeren 1992, har han selv stått ved roret på hver eneste tur. Fra broa har han sett tusenvis av hvaldykk og begeistrede turister. Alle foto: Andøypostens fotoarkiv 

Pluss

Hvalsafari AS ble stiftet 8. juni 1989. Man hadde da erfaring fra sommeren 1988, da Andøykontoret, som var et slags datidens «Visit Andøy», startet turer med «hvaltitting».