Skal undersøke forurenset vann og luft med helikopter

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en søknad til Hadsel kommune bedt om tillatelse til å bruke helikopter for å undersøke effekter av forurenset vann og luft.
Pluss

NINA skal til sammen undersøke 1000 sjøer i Norge i denne omfattende kartleggingen, som gjennomføres for Miljødirektoratet. I Hadsel ønsker NINA å undersøke Austpollvatnan innenfor Sløverfjorden og Austpollen, Ulvøyvatn på Ulvøya i Raftsundet og Langvatnet øst for Slåttnes i Eidsfjorden.

Prosjektleder Atle Hindar i NINA opplyser til Hadsel kommune at en undersøkelse i 2018 bl avlyst, men skal gjennomføres mellom 15. september og 1. desember i 2019.

Det er gjort tilsvarende undersøkelser i 1986 og 1995. Når årets undersøkelse er gjennomført, vil NINA undersøke om det har vært endringer av kjemien i vannet siden 1986.

– Den faglige bakgrunnen for undersøkelsen er store endringer i viktige miljøfaktorer de siste tjue årene. Sur nedbør har gått kraftig tilbake. Konsentrasjoner av kalsium og magnesium har også gått ned. Man frykter at det enkelte steder kan gi marginal vannkvalitet for fisk og annet liv. Langtidsdata fra overvåking viser økende innhold av humus (farge) i vann, og dette har vært et problem ved flere vannverk, skriver NINA i søknaden om å få bruke helikopter når vannprøvene skal hentes.

Instituttet opplyser at det skal tas en prøve fra hver innsjø. Prøvene skal tas med vannhenter fra helikopter over sentralt område i sjøen. Dette skal ta to-tre minutter for hver sjø.

– Helikopteret vil altså ikke lande fysisk på innsjøen. Faren for spredning av sykdommer og parasitter skal være minimal ved at utstyret tørkes og at overskuddsvann slås ut over land i nedbørsfeltet prøvene hentes fra.