– Vil ikke hjelpe å skyte ørn

Forsker Tone Robertsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er enig i at havørn gjør en del skade på sjøfuglbestanden. Likevel tror hun ikke det vil hjelpe å skyte ut noen av dem.

– VIL IKKE HJELPE: Forskerne er enig i at havørn gjør en del skade på sjøfuglbestanden, men at det ikke vil hjelpe om man skyter noen havørner.  Foto: Ole-Tommy Pedersen / NTB scanpix

Pluss

– Jeg skulle ønske det var en løsning for å få mer fugl tilbake, men det er nok mer som å sette en plasterlapp på et skuddsår. Det at ørnen virker truende er mer en indirekte effekt av at det går så dårlig i hele økosystemet. Uansett er det naturforvaltninga hos Fylkesmannen eller Miljødirektoratet som har det store bildet på dette. Underdirektør Sveinung Råheim ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland sier at forskerne som følger sjøfuglenes bestandsnedgang, ikke ser noen klar sammenheng i forhold til økning av havørnbestanden.