Ny flerbruksarena på Myre

Framgang for «Folkets hus»

Øksnes kommune og personene bak «Folkets hus» på Myre er i god dialog for en framtidig flerbruksarena.

Den første skissen av kulturbygget i Øksnes fra 2016, lansert av styret bak "Folkets hus". 

Pluss

Det ble avholdt et møte mellom partene i april, der fokus fra Øksnes kommune var å oppdatere ildsjelene bak prosjektet «Folkets hus» på status. Øksnes kommune er i en prosess på å utvikle et framtidig skolekvartal på Myre, der man også blant annet planlegger nytt svømmebasseng og ny flerbruksarena.


1,6 mill. til utvikling i Myre sentrum

Planlegger basseng og «nytt» skolekvartal på Myre

Øksnes kommune har avsatt 1,6 mill. i år til planlegging av nytt basseng, samt utvikle skolekvartalet på Myre for framtiden. Til uken sparkes prosjektet i gang.Ny flerbruksarena på Myre

Lanserer «Skreiens hus»

Som et ledd i å utvikle skolekvartalet på Myre, der man også ønsker en ny flerbruksarena og gjerne i samarbeid med styret i Folkets Hus, lanseres begrepet «Skreiens hus».


Basseng ved Øksneshallen

I løpet av 2019 har kommunen som målsetning å planlegge nytt basseng ved Øksneshallen, der en ved delvis hjelp av innkjøpt kompetanse produserer forhåndsvarsel på spillemiddelsøknad og et skisseprosjekt—inklusiv kostnadsestimat- på bygg og byggesett basseng.

Videre skal det produseres et mulighetsstudium med en første versjon av skisseprosjekt for kulturarena inklusiv realisering av kultursal. Her vil man kjøpe inn ekstern kompetanse før ferien og gjennomføre forstudiet høsten 2019.


Etterlyser navnekonkurranse for nytt kulturhus

En øksnesværing oppfordrer Øksnes kommune å invitere til navnekonkurranse for et nytt kulturhus i kommunen.


«Folkets sal»

Øksnes kommune inviterte Folkets hus sine representanter til å være prosjektdeltaker i mulighetsstudiet med særlig fokus på realisering og finansiering av «Folkets sal». Folkets hus kvitterte ut at dette var naturlig oppfølging av tidligere dialog, men at konkret deltakelse skal drøftes internt. I et videre prosjektforløp (forstudie) bør roller og forventninger avklares i en enkel skriftlig avtale, heter det i referat fra møtet.