Løsning for Nordbygda

Taxi for skoleskyss i Øksnes

Skolesjefen i Øksnes ønsker å skysse barna fra Stø og Klo i taxi til deres nye skolehverdag ved Myre skole etter at Strengelvåg skole legges ned fra høsten.

Skolesjef i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det har vært skrevet mye om at Strengelvåg skole i Øksnes legges ned fra høsten av. Barna som i dag tilhører skole sokner til bygdene Stø, Klo, Strengelvåg og Gisløy.