Utsatte pengestøtte til ny pilotskole

Flyskolen Pilot Flight Academy (PFA) har søkt midler fra Samskap, men søknaden utsettes til over sommeren grunnet usikker knyttet til studiefinansiering. Samtidig tas selskapet imot med åpne armer i Ungarn som ser store muligheter ved slik virksomhet.

SAMARBEID: Pilot Flight Academy har med seg de lokale gründerne i familien Adolfsen i arbeidet med planene om å etablere pilotutdanning på Andenes. Fra venstre: Kristian Adolfsen, Kolbjørn Adolfsen, Frode Granlund og Roger Adolfsen.  Foto: Anette Skutevik

Pluss

Det var en relativt beskjeden sum på 100.000 kroner flyskolen PFA søkte midler om fra omstillingsprogrammet Samskap. Midlene skulle brukes til en forstudie for å avklare blant annet arealsituasjon, og studiefinansiering i forhold til Lånekassen. Ifølge Lånekassens regelverk gis ikke EU- og EØS-borgere tilgang til den norske studielånsordningen, noe som er avgjørende for at prosjektet kan realiseres.