Får ikke innsyn i hemmeligstemplede dokumenter:

– Vi gjør vedtak med bind for øynene

– Det som skjer nå er ansvarsløst. Forsvarsministeren burde ikke lagt frem en sak der det er så stor uenighet mellom Forsvaret og Avinor om disponeringen av arealene på Evenes,sier Liv Signe Navarsete (Sp).

UAVKLART: Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener forsvarsminister frank Bakke-Jensen opptrer uansvarlig når han legger frem forslag om investeringer på Evenes når forhold til sivil flytrafikk og alliert mottak ikke er avklart. 

Pluss

Stortinget skal onsdag behandle forslag fra regjeringen om en rekke investeringsprosjekter i Forsvaret, deriblant 1,8 milliarder kroner til etablering av infrastruktur for maritime overvåkingsfly på Evenes (MPA).