Evenes frykter at ulemper med flystasjonen lempes over på kommunen

Evenes kommune krever at kirka og fritidsboliger rundt flystasjonen også støyisoleres. Fortau, sykkelvei og miljøtiltak må på plass, mens Forsvaret må forplikte seg til å leie private boliger.

må på plass: Mye må på plass som følge av Forsvarets satsing på flystasjonen på Evenes, og Evenes kommune mener de ikke kan ta belastningen med alt alene. Foto: Tone A. Karlsen 

Pluss

Rådmannen i Evenes har klar en høringsuttalelse fra kommunen, til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplassen, som var på høring til 7. juni.