Nordneset skal utvikles til et kraftsenter for kompetanse i Vesterålen

I et møte i Hadsel næringsforening tirsdag kveld presentertee flere utbyggere planene for hvordan Stokmarknes sentrum blir utbygd de neste årene.  Kristian Eilertsen fortalte om planene for Hotell Richard With som bygges på nabotomta til vernebygget.

Kristian eilertsen med nye perspektivtegnigner for hvordan hotellet på kaikanten i Stokmarknes sentrum kan bli seende ut. Foto: Martin Kristiansen 

Pluss

Han mener det er mange ting som er med på å skape behov for et større hotell på Stokmarknes.