Kulturfabrikken Sortland KF:

Brukte 1,2 millioner kroner mindre enn planlagt i 2018

Kulturfabrikken Sortland KF hadde i 2018 et mindreforbruk på 1.220.038 kroner. Det viser regnskapet og årsrapporten til det kommunale selskapet.

At omsetningen i kaféen i Kulturfabrikken var høyere enn budsjettert i 2018, er en av grunnene til at selskapet gikk i pluss.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Hvis man ikke medregner engangssummer som kun gjelder for 2018, var det faktiske overskuddet for 2018 384.220 kroner. Det ble foretatt to budsjettreguleringer i fjor.