Roar Wessel Olsen: - Forutsetter at kommune har et gjennomsiktig system

Sortland kommune mener at jegerne selv har ansvaret når det gjelder å rapportere inn eventuelle salgsinntekter av kjøtt som selges videre i forbindelse med elgpåkjørsler.

  Foto: Scanpix

Pluss

I fjor så VOL nærmere på om reglene for ettersøk etter fallvilt i Sortland kommune, ble fulgt etter boka. Hva har skjedd i saken siden den gang?  Et av hovedpunktene til jegerne som klagde inn viltforvaltninga i Sortland i fjor, var at kommunen bygde opp under svart arbeid.