Svindlet NAV for 250.000 kroner for å betale inkassokrav

En mann er i Vesterålen tingrett dømt for å ha oppgitt uriktige opplysninger til NAV, og på den måten svindlet dem for penger.

  Foto: NTB

Pluss

Grunnlaget for situasjonen er at mannen i en halvårsperiode som startet fire år tilbake i tid, leverte inn et meldekort til NAV, der han unnlot å føre det korrekte antallet timer som han faktisk hadde arbeidet ved sin arbeidsplass. Han informerte heller ikke om ferie og fraværsdager på meldekortene. Opplysningene på meldekortet dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen 126.985 kroner, noe som medførte tap eller fare for tap for NAV.