Ble frifunnet for medvirkning til tyveri

En mann er i Vesterålen tingrett frifunnet for å ha medvirket til to tyveri i Vesterålen.
Pluss

Grunnlaget for dommen baserer seg på to tilfeller av tyveri. I den første situasjonen, som fant sted for to år siden, tok tiltalte og flere andre seg inn i en hytte i Hadsel, ved å bryte opp et vindu, der de tok med seg flere gjenstander. I det andre tilfelle, som skjedde noen dager senere, brøt de seg inn på Sortland videregående skole ved å bryte opp en port. Der ble det blant annet stjålet elektrisk verktøy. Under hovedforhandlingen i Vesterålen tingrett, møtte tiltalte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.