Utmarksfellesskap med nesten sju millioner på bok

Andenes utmarksfellesskap har nå godt over seks millioner kroner på bok etter at man tidligere i år fikk 3,8 millioner kroner i gave.
Pluss

Andenes utmarksfellesskap består av grunneiere til utmarka på Andenes. Andøy kommune er medlemmet med størst eiendommer, men alle grunneierne har én stemme hver.