hovedsiktedes forsvarer John-Petter Karlsen:

– Min klient er meget frustrert over mangelen på fremdrift i saken

15. juni 2018 forsvant Truls Henrik Johansen på havet. Advokat John-Petter Karlsen ved advokatbyrået Skjold AS er forsvarer for den hovedsiktede i saken. I forbindelse med årsdagen for forsvinningen spurte VOL Karlsen om hvor saken står i dag, ett år senere.

John-Petter Karlsen i advokatfirmaet Skjold Foto: Espen Mowinckel Pettersson 

Pluss

– Min klient er meget frustrert over mangelen på fremdrift i saken, sier advokat John-Petter Karlsen. Det var en av grunnene til at han gikk ut i media. Han bor i et lite lokalmiljø. Alle vet hvem han er. Men ikke hvordan de skal forholde seg til ham. Er han drapsmann, en som har hatt uflaks eller et offer selv?