Velklingende språkkurs varmet Hurtigrutens Hus:

Eksamen i sangglede

– Falleri, fallera, falleri ... og latteren som følger slutten på refrenget til «Den glade vandrer» viser at språkundervisning kan være riktig så underholdende.

all­si­dig: Hele 16 na­sjo­ner var re­pre­sen­tert på sce­nen i Hur­tig­ru­tens Hus da vok­sen­opp­læ­rin­gen, Godt og Blan­det og Pa­let­ten stil­te til all­sang for å vise en vel­ly­den­de måte å lære språk på. 

Språket er den sosiale nøkkelen for å åpne dørene videre

Helene Enochsson
Pluss

Ut fra smilene på scenen, og den taktfaste klappingen og sanggleden på Hurtigrutens Hus, var det bestått og vel så det da voksenopplæringens elever og innvandrerkvinner taklet rimkunstene til Prøysen og kompani.