– Som forventet, men skuffet

Leder av Øksnes Fiskarlag, Geir Rognan, sier nedgangen i torskekvotene for neste år var som forventet. Han er likevel skuffet og mener det er på tide å revurdere metodene for kvotefastsettelse.

Geir Rognan, leder av Øksnes Fiskarlag. 

Pluss

Havforskere anbefaler en reduksjon på fem prosent for kvoten for torsk for 2020. Årets totalkvote er på 725.000 tonn, altså en reduksjon på ca. 36.000 tonn til neste år.