Cermaq vil ha mer laks i to lokaliteter. Får nei av Øksnes kommune

Øksnes kommune mener det ikke er tilrådelig å øke mengden oppdrettsfisk på to lokaliteter i kommunen.

Laks i merd (illustrasjonsbilde).  Foto: NTB

Pluss

Cermaq Norway AS har søkt om areal- og biomasseøkning for lokalitetene Gisløy S og Langøyhovden i Øksnes. Hovedutvalg for teknisk sektor påpeker overfor Fiskeridirektoratet, som tar endelig avgjørelse rundt søknaden, at det er kommet innsigelser på begge og mener disse må tas til følge.