Vedtok høringsuttalelse:

Fylkestinget vil utsette omstruktureringa ved Nord Universitetet

Fylkestinget vedtok i dag at de ønsker å utsette en omstrukturering av Nord Universitetet.

Fylkestinget i Nordland vedtok i dag at de ønsker en utsettelse av omstruktureringen av Nord Universitetet. Arkivfoto 

Pluss

Fylkesrådet vedtok i dag et høringsutspill i forbindelse med planlagt omorganisering ved Nord Universitetet. Mot sju stemmer vedtok fylkestinget å be om at styret i universitetet utsetter vedtak om endring og at Stortinget må være de som avgjør eventuell avvikling.