Hadsel brann og redning:

Har ikke betalt for kurs, men har «utvekslet kompetanse» med yrkessjåførlinja på Melbu

Brannsjefen i Hadsel og rektoren ved Hadsel videregående skole yter profesjonelle tjenester til hverandre, men tar ikke betalt for dem. De praktiserer i stedet et slags bytteforhold av pedagogiske tjenester seg imellom.

Høsten 2018 kunne Hadsel brann og redningstjeneste fortelle at de hadde fem brannansatte fra stasjonene på Hadseløya på lastesikringskurs på Melbu.   Foto: Faksimile fra Facebook-siden til Hadsel brann og redningstjeneste.

Pluss

Normalt tar offentlige myndigheter betalt for tjenester de tilbyr til andre offentlige, næringsdrivende og private. I forholdet mellom Hadsel brann og redningstjenester og yrkessjåførutdanningen til Hadsel videregående skole på Melbu, unngår partene problemstillingen ved å la være å ta betalt for tjenestene.