Kommunestyret i Hamarøy:

Sa ja til videre arbeid med Havfarm 2-planene

Fredag vedtok kommunestyret i Hamarøy kommune innholdet i Nordlaks sitt forslag til planprogram for områderegulering av Havfarm 2.
Pluss

Nordlaks ønsker at den dynamiske Havfarmen deres skal ligge utenfor Tranøy i Hamarøy. En av årsakene til at de ønsker denne plasseringen, er nærheten til den infrastrukturen som selskapet allerede har i dette området. Nordlaks holder på å ferdigstille et helt nytt settefiskanlegg på Innhavet og har lokaliteter knyttet til oppdrett i Tysfjorden.