Hurtigrutens Hus:

Brukte 2,3 millioner kroner for mye i 2018. Må dekke merforbruket selv

Kommunestyret i Hadsel har vedtatt at det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus selv må dekke sitt merforbruk for 2018.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Kommunestyret i Hadsel godkjente torsdag det kommunale foretakets regnskap for 2018, som hadde et driftsresultat på drøyt 60.000 kroner og et regnskapsmessig merforbruk på cirka 2,3 millioner kroner.

Foretaket hadde bedt om at kommunen som eier skulle dekke 900.000 kroner av merforbruket, men dette sa kommunestyret nei til. Hurtigrutens Hus må derfor dekke dette selv. Årsaken er at det er snakk om et rent driftsunderskudd for 2018. I følge kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel kommune ble tallene for 2017 dekket ved saldering i juni i fjor, som betyr at foretaket startet 2018 med null i etterslep.

Av sakspapirene går det fram at det i budsjettprosessen for 2018 lå inne en forutsetning om at bygging av vernebygg skulle starte våren 2018. Da skulle Trekantbygget overføres til Vernebygget, og ut av porteføljen til Hurtigrutens Hus.

Anbudene som kom inn våren 2018 var mye høyere enn budsjettrammen, og kommunestyret vedtok å gå i forhandlinger med både leverandører, Museum Nord og stat/fylke for å oppnå finansiering. Dette fikk senhøstes en lykkelig slutt, og prosjektet kunne komme i gang 01. april 2019 – cirka et år forsinket.

Dette medførte at Hurtigrutens Hus KF har måttet betale renter og avdrag for trekantbygget i et helt år ekstra, uten å ha leieinntekter på bygget. Alt i følge foretaket selv.

Dette har foretaket vært innforstått med, men det er en av årsakene til at foretaket nå leverer regnskapsmessig merforbruk. Det er estimert at beløpet utgjør cirka 900.000,-. Styret i foretaket har derfor bedt eier om å dekke dette merforbruket for foretaket. Dette har kommunestyret nå altså avslått.

Kommunestyret godkjente for øvrig både årsberetningen og revisors beretning for det kommunale foretaket.

Varaordfører Kurt Jenssen fra Senterpartiet sier til VOL at saken skal utredes videre og kommer på politikernes bord igjen til høsten.