Markedsplass for kvoter er klokt

Daglig leder Arne Karlsen ved Gunnar Klo AS på Myre, sier det er et klokt valg å opprette en markedsplass for kvoter, som igjen kan føre til økt grad av spesialisering for fiskerne.

Daglig leder Arne Karlsen ved Gunnar Klo AS.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

Arne Karlsen sier i utgangspunktet at dagens strukturmelding virker som en bra melding og er et godt utgangspunkt for bred politisk enighet rundt innholdet.