Mobbing i skolen:

Mistenker at elev ble krenket av skoleansatt

Fylkesmannen i Nordland har i en sak om skolemiljø i en skoleklasse i Sortland kommune, kommet fram til at skolen har brutt sin aktivitetsplikt. De mistenker også at en skoleansatt har krenket en skoleelev, noe kommunen må svare for.
Pluss

– I utgangspunktet fastsetter vi tiltak når skolen har brutt aktivitetsplikten. I denne saken finner vi det ikke aktuelt. Det begrunner vi med at skolen etter vår vurdering allerede har igangsatt egnede og lovlige tiltak for å sørge for et godt og trygt skolemiljø. Vi finner også at tiltakene samlet sett er tilstrekkelige. Vi pålegger derfor skolen å videreføre skolens allerede igangsatte tiltak, skriver assisterende utdanningsdirektør Gunn Skjerve i et vedtak til Sortland kommune.