Ber politikerne vente med miljøgata-ja til de kjenner konsekvensene og vet prisen:

– Det er allerede presset å drive butikk i sentrum

– Jeg vil be politikerne om å stoppe saken om Miljøgata slik at vi får en skikkelig redegjørelse. For dette er å gjøre prosessen i feil rekkefølge, mener forretningsdrivende Eilert Ellingsen på Stokmarknes.

STOPP: Eilert Ellingsen mener politikerne må stanse planene for miljøgate i Stokmarknes sentrum, inntil de kjenner kostnadene og konsekvensene. – Slik det er nå, er det vi som er næringsdrivende her som blir skadelidende, sier Ellingsen. Foto: Martin Kristiansen 

Pluss

Torsdag skal kommunestyret i Hadsel sluttbehandle reguleringsplanen om Miljøgata på Stokmarknes. Vesteraalens Avis omtalte saken da den ble behandlet i Hovedutvalg Teknisk i forrige uke. Nå stiller Ellingsen spørsmål med hva som egentlig er gjort i forhold til de usikkerhetsmomentene som ble trukket fram før saken var på høring.