Airbnb iferd med å vinne over hotellene:

Overnattingstallene i Vesterålen stuper

Vesterålen opplever en overnattingssvikt av dimensjoner på hoteller, campingplasser og rorbuer, men tallene forteller bare halve sannheten. Airbnb-vokser i rekordfart.
Pluss

De ferskeste tallene er fra april og viser perioden januar-april. Ifølge SSBs tall har Vesterålen hatt 21.556 overnattinger. Det er en nedgang på 6.143 døgn sammenlignet med samme periode i fjor.