– God kvalitet, men gamle rør

– Jevnt over det god kvalitet på drikkevannet i Vesterålen, men det er mye gamle rørledninger, sier Trond Kroken, som er avdelingsleder for Mattilsynet Midtre Hålogaland.

GOD KVALITET: 70 vannverk leverer drikkevann til innbyggerne i Vesterålen. – Jevnt over er det god kvalitet, men det er mye gamle rørledninger, sier Trond Kroken i Mattilsynet.  Foto: Illustrasjonsfoto

Pluss

Mattilsynet fører tilsyn med vannverkene, både kommunale og private vannverk.