Her kan det bli ambulansesentral for Bø og Øksnes

Ambulansetjenesten i Vesterålen kan stå foran omfattende endringer. Blant annet kan Bø og Øksnes få en felles vaktstasjon på Frøskeland. Andøy kan også bli redusert fra to til en stasjon.

Jan Ove Edvardsen (t.v) er ambulansesjef i Nordland. 

Pluss

Hele ambulansetjenesten i Vesterålen er satt under lupen. Dette gjelder alle enhetene i Vesterålen, men særlig stasjonene på Åse, Andenes, Straume og Myre side de ansatte har innslag av hjemmevakt. Diskusjonene er i en innledende fase, understreker ambulansesjef Jan Ove Edvardsen overfor VOL. Han beretter at målet med arbeidet er å gi de ansatte bedre arbeidstidsforhold, men Nordlandssykehuset må også se på stasjonsforholdene.