«Rema-Anders» på Andenes satser fem millioner kroner

Der andre sliter og er usikre på fremtiden, satser kjøpmann Ander Lian Fagerli friskt på Andenes. Nå har han blant annet investert stort i miljøvennlig fryseteknikk og gjort lokalene større og lysere. Med en kraftinnsats kom de akkurat i mål før torsdagens reåpning.

varm vel­komst: Kjøp­mann Anders Lian Fa­ger­li tok selv mot de før­s­te kun­de­ne med kaf­fe og ka­ker. Her er det Geir Sørensen som trak­te­res. foto: tord vi­ken 

Pluss

Investeringene på rundt fem millioner kroner er det hans eget driftsselskap og gårdeier som står for. Han har merket seg nedgangen i butikknæringen på Andenes, men vil gjerne gjøre noe med det.