Må søke ny konsesjon for kraftlinje til vindparken

Den planlagte og forsinkede vindparken på Andmyran skaper nå krøll for Andøy Energi Nett AS. Skal det bygges kraftledning til vindkraftanlegget, må Andøy Energi Nett AS søke ny konsesjon.

KONSESJON: Andøy Energi Nett AS får nå overta alle konsesjoner for kraftlinjene i Andøy, med ett unntak. Det gjelder den planglagte linja fra Dverberg til området der det skal bygges vindkraftanlegg på Andmyran.  Foto: Jørn Aune

Pluss

I 2016 vedtok Stortinget en ny energilov som pålegger kraftselskapene å skille mellom nettvirksomhet og produksjon og salg av kraft – et såkalt funksjonelt skille. Før var dette kun et krav for selskaper med mer enn 100.000 kunder.