– Jeg ser at vi kunne vært smidigere, og tatt kontakt med begge partene

– Jeg ser i denne saken at vi kanskje burde tatt kontakt med partene på en litt mer smidig måte, sier fagleder for teknisk avdeling i Hadsel kommune, Bjørn Atle Nilsen.

– Vi kunne vært med smidige i denne saken, medgir fagleder for teknisk avdeling i Hadsel, Bjørn Atle Nilsen.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Familien Ness har fått brev med bildedokumentasjon og pålegg om å fjerne alt fra telt til bålplass fra et friområde.