Avinor med uttalelse om nytt indistriområde øst for Børøya:

– Nye skorsteiner med røyk kan ikke aksepteres på grunn av flysikkerheten

Et nytt industriområde er under utbygging øst for Børøya. Avinor påpeker at båttrafikk til og fra industriområdet kan bli pålagt ferdselsrestriksjoner. Og ved en eventuell forlengelse av rullebanen, vil restriksjonene rundt lufthavna blir enda strengere.

Industriformål: Kartet viser hvordan det nye industriområdet skal bli. Hele området fylles opp langs veien og ut til Storholmen. 

Pluss

Hadsel kommune planlegger å regulere et industriområde øst av Børøya. Det nye området kommer øst av det som finnes der fra før, og kommer da nærmere Stokmarknes Lufthavn Skagen.