Bekymringsmelding til Hadsel kommune ligger bak reaksjonen

Det er en bekymringsmelding om er bakgrunnen for reaksjonen fra Hadsel kommune, som gir pålegg om tilbakeføring av friområde for allmenn bruk og innhold. Til og med bålplass blir krevd fjernet fra området.

Dette bildet er blant de som er blitt innsendt til kommunen, og som Hadsel kommune har lagt til grunn i sin saksbehandling, uten å ta kontakt med begge parter i saken før varsel om reaksjon ble sendt ut.   Foto: Skjermdump

Pluss

– Hadsel kommune har fått en bekymringsmelding om at de benytter arealet til lavvo-telt, bålplass, lagring av kajakker, motorisert ferdsel i farkost på sjø, samt at det er skoget på kommunens eiendom som er avsatt til friområde for allmenn bruk og opphold, skriver kommunen i et brev til Fredrik Ness.