Andøy kommune vil ha penger fra Samskap

Andøy kommune søker kommunens omstillingsorganisasjon Samskap om 250.000 kroner til et forprosjekt om ny kommunal nettside. 200.000 kroner skal brukes på bok om farger, fonter og ikoner.

Nettside: Andøy kommune og Samskaps kommunikasjonsrådgiver, Linn Foyn Therkelsen (t.h.), er prosjektleder for forprosjektet som har som resultatmål å lage anbudsgrunnlag for ny kommunal nettside. Arkivfoto: Mette-Helene Berger Amundsen 

Pluss

Det er etter forstudien til prosjektet «Næringsvennlig kommune», som også er finansiert med omstillingsmidler, at det har vist seg at Andøy kommunes nettside ikke holder mål. Derfor skal det nå gjennomføres et forprosjekt på til sammen 280 timeverk og til en kostnad på 418.000 kroner for å finne ut hvordan nettsiden bør være.