Øksnes kommune:

Strammer inn innkjøpsrutinene

Kontrollutvalget i Øksnes har bedt kommunen iverksette tiltak for å bedre internkontroll og struktur på anskaffelsesområdet. Dette mener Øksnes kommune nå de er godt i gang med.

Rådmann i Øksnes kommune, Elise Gustavsen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

VOL har tidligere skrevet at Kontrollutvalget i Øksnes mente det forelå brudd på anskaffelsesreglene ved inngåelse av leasingavtale for bil til teknisk enhet.