Færre branner, men flere helseoppdrag i Vesterålen

Også i Vesterålen har brannvesenet fått flere og flere oppdrag knyttet til helsevesenet. På den andre siden var det færre branner i fjor.

HELSE: Her kjemper brannmannskaper i Andøy mot en boligbrann på Dverberg i 2017. De samme mannskapene opplever at det stadig blir flere oppdrag, blant annet knyttet til helse.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har offentliggjort tall for hva slags oppdrag brannvesenet i Norge hadde i 2018. Tallene viser at brannvesenet får flere og flere oppdrag knyttet til helsevesenet.