Saftig underskudd for portugisere i Andøy

2018 ble ikke noe godt år for de to portugisiske fiskeribedriftene på Andenes. Samlet underskudd før skatt ble på 3,2 millioner kroner.

UNDERSKUDD: Andenes fiskemottak AS og Andøya fisheries AS er begge eid av portugisiske Rui Costa e Sousa & Irmao Group. De to bedriftene fikk et samlet underskudd på 3,2 millioner kroner i fjor.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Det er Brites Vaz Irmaos LDA som eier både Andenes fiskemottak AS og Andøya Fisheries AS. De to bedriftene er samlokalisert innenfor samme bygningskompleks i havna på Andenes.