Nytt fiskeriselskap Øksnesfisk AS

Den erfarne øksnesfiskeren Dag Ivar Knutsen har sammen med en kollega etablert firmaet Øksnesfisk AS for å posisjonere seg for framtiden.

Skipper Dag Ivar Knutsen (th) og stuert Trond Olsen om bord «Myrebas» (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Dag Ivar Knutsen har i en årrekke vært en fast leverandør av fisk til landindustrien i Øksnes med kystfartøyet Myrebas. Selskapet Dag Ivar Knutsen AS har levert gode og stabile regnskapstall, selv om rederen mener at de klare tallene ikke forteller hele historia. Han begrunner dette med rigide regler for kjøp og salg av båter og kvoter.