Hadsel Asvo med saftig underskudd

Hadsel Asvo fikk sitt første store underskuddsår på over 20 år i fjor.

Hadsel Asvo er arbeidsplass for mange som helt eller midlertidig faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Nå kuttes det kraftig i overføringene.  Foto: Google maps

Pluss

Bedriften, som blant annet lever av rene klær har vært mye omtalt i media det siste året, og ikke bare på en positiv måte. I fjor møttes bedriften og dens tidligere daglige leder, Toine C. Sannes, i retten. Hadsel Asvo avskjediget Sannes. Hun svarte med å ta ut søksmål mot bedriften. I Hålogaland ble partene forlikte. Sannes fikk 100.000 kroner i ren erstatning og 300.000 kroner til dekning av framtidig tapt arbeidsinntekt (tilsvarer seks måneders lønn). Hadsel Asvo måtte også betale en faktura på 50.000 kroner for kostnader Sannes hadde hatt i forbindelse med et meklingsmøte. Hun fikk også en beklagelse fra selskapet.