Tøft år for Hålogaland Element AS

Etter et par gode år viser regnskapet for 2018 for Hålogaland Element AS et negativt driftsresultat på nesten 5,7 millioner. – Det var et par prosjekter i fjor som ikke gikk etter planen, sier styreleder Frode Michal Nilsen i en kort kommentar.

Styreleder Frode Michal Nilsen i Hålogaland Element AS. 

Pluss

Selskapet Hålogaland Element AS opplevde en svikt i inntektene i fjor på nesten 10 millioner kroner, noe som gav utslag på bunnlinja.