Næringslivet går godt – og folketallet stuper

Vil vite hvorfor folk flytter fra Øksnes?

Folketallet i Øksnes er sterkt nedadgående, på tross av optimisme og et velfungerende næringsliv. Kommunen kartlegger nå hvorfor folk faktisk velger å flytte fra Øksnes.

Øksnes rådhus. 

Pluss

Øksnes kommune har utarbeidet en spørreundersøkelse som ligger på kommunens hjemmeside. Denne er ment for de som i løpet av de siste 10 årene har flyttet fra kommunen, og man ønsker å avdekke viktige faktorer for hvorfor eller hvorfor ikke en velger å bo i Øksnes.