Vesterålen Seaweed AS med testproduksjon:

Bli med VOL på tareinnhøsting

Denne helga høstet Vesterålen Seaweed AS (VS) sin første testproduksjon av tare. Kvaliteten er ypperlig, og nå satser gründerne bak selskapet på å etablere et fullskala anlegg på sikt – og håper på politisk drahjelp for ei spennende, bærekraftig og framtidsrettet næring i startgropa.
Pluss

VOL skrev i februar at VS etter et par år endelig hadde fått innvilget konsesjon for et produksjonsanlegg for tare ved Gisløy.