Har funnet løsningen på nedgrodde beiteområder:

Gjeter geitene digitalt på Åse

Åse beitelag tyr til digitale klaver for å holde styr på geitene i utmarka. Håpet er at de altetende dyrene skal rydde overgrodde områder for busker og kratt.

NOFENCE: Åse beitelag gleder seg til å få bort krattet i Åsemarka. Fra venstre Ulf Jøran Fjellvang, Margrethe Bahr Hanssen, Bjørn Arne Skoglund og Øyvind Hanssen.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Pluss

Åse-bøndene Bjørn Arne Skoglund, Ulf-Jøran Fjellvang, Øyvind Hanssen og Margrethe Bahr Hanssen sier at «Nofence» er en norsk oppfinnelse som foreløpig er godkjent på geit.